KPJ 53 KAPYARSI GUSTI NIMBALI

KPJ 53 KAPYARSI GUSTI NIMBALI (1) Kapyarsi Gusti nimbali, " He, wong kamomotan, mareka lan mbukak ati nampi pangluwaran!" Kula ngayom mating Gusti, dyan ayem sejati, awit tansah binerkahan, sinung karaharjan (2) Kapyarsi Gusti nimbali, "Wong ngelak, mareka, ngombé banyu panguripan kang saka ing swarga!" Kula ngungai maring Gusti, sinunga Roh Suci, tinuntun mrih mursid yekti, tresna mring sesami. (3) Kapyarsi Gusti mimbali, "Wong dosa, mareka, nampanana kurban suci, rah, srira sampurna!" Kula pasrah mring Gusti, kalis saking pati, wah ingangkat ...