BERITA


KPJ 53 KAPYARSI GUSTI NIMBALI


KPJ 53 KAPYARSI GUSTI NIMBALI (1) Kapyarsi Gusti nimbali, " He, wong kamomotan, mareka lan mbukak ati nampi pangluwaran!" Kula ngayom mating Gusti, dyan ayem sejati, awit tansah ..

KPJ 52 GUSTI SÉSTU KULA NALANGSA


KPJ 52 GUSTI SÉSTU KULA NALANGSA (1) Gusti séstukula nalangsa, awit asring mbaléla, damel sekel galih Paduka, kélu ombyaking donya. Reff: Dhuh Gusti, kawula ..

KPJ 51 GUSTI MUGI MIRSANI


KPJ 51 GUSTI MUGI MIRSANI (1) Gusti mugi mirsani nggén kula kersa katan. Kula mlajeng mring pundi, namung dhateng Pangéran. Nyuwun tulung, dhuh Allah, mugi nglanting kawula sing ..

KPJ 50 GUSTI MUGI MELASI!


KPJ 50 GUSTI MUGI MELASI! Gusti mugi melasi! Gusti mugi melasi! Mugi mlasi ..

KPJ 49 GUSTI KANG MAHAWILASA


KPJ 49 GUSTI KANG MAHAWILASA (1) Gusti Kang Mahawilasa, mugi paring aksama. Kula getun dé klepatan, nglawan dhateng Pangéran; nglirwakken dhawuh Paduka, manut hardaning ..

KPJ 48 GUSTI ANGANTYA SIRA


KPJ 48 GUSTI ANGANTYA SIRA (1) Gusti angantya sira, wong dosa. Aruming swara nimbali sira. Nyuwuna luwar lan pangapura! Mareka saosna atinira! Reff: Lah mareka! Gusti angantya, aywa ..