Kidung Pasamuwan Jawi


KPJ 47 DHUH ALLAH, NYAWA KAWULA NGANTOS - ANTOS

KPJ 47 DHUH ALLAH, NYAWA KAWULA NGANTOS - ANTOS (1) Dhuh Allah, nyawa kawula ngantos - antos Paduka. Mugi pitedah Paduka kaparingana mring kula. Tetiyang kang mengsahi énggal ma sumingkir ugi, wit Paduka pribadya sumber pitulung kawula (2) Dhuh Allah mugi ..

KPJ 46 AWIT KATHAH DOSA KULA

KPJ 46 AWIT KATHAH DOSA KULA  (1) Awit kathah dosa kula, mila tansah kémengan Gusti kang madhangi manah myang tuking kabingahan (2) Mugi karsa angaksama ing klepatan kawula Tyas kula mugi dadosa padaleman Paduka (3) Gusti kang kula ndelaken mugi ..

KPJ 45 ANÉNG NGARSANÉ GUSTI

KPJ 45 ANÉNG NGARSANÉ GUSTI (1) Anéng ngarsané Gusti, binuka isining kalbu Sanyata najis uripku, anéng ngarsané Gusti (2) Anéng ngarsané Gusti, tansah tetéla luputku Mung kebak lamis uripku, anéng ..

KPJ 44 AKU WONG KANG DOSA

KPJ 44 AKU WONG KANG DOSA (1) Aku wong kang dosa, ngungsi maring Gusti, temahan dén sucékna, srana rahé kang suci Reff: Sang Kristus Gusti, Panebus yekti Nasyan dosaku agung, nging Gusti wua nglebur. (2) Dhuh Gusti Pamarta, mung kwasa ..

KPJ 43 SINTEN INGKANG BADHÉ KAWULA SOWANI

KPJ 43 SINTEN INGKANG BADHÉ KAWULA SOWANI Sinten ingkan badhé kula sowani? Ooo... Sabdaning Gusti punika langgeng! Ooo... Kawula yakin, Paduka Kristus ingkang suci, Putréng ..

KPJ 41 ROH SUCI TUMEDHAKA

KPJ 41 ROH SUCI TUMEDHAKA Roh Suci tumedhaka, mbabarken kateesnan Paduka Roh Suci tumedhaka, Sang Roh Suci ..