Kidung Pasamuwan Jawi


KPJ 40 REPÉKNA KIDUNG ANYAR

KPJ 40 REPÉKNA KIDUNG ANYAR Repékna kidung anyar; Gusti tansah luhurna Gusti tansah luhurna Ooo... Ooo... ..

KPJ 39 PUJI SOKUR MRING GUSTI

KPJ 39 PUJI SOKUR MRING GUSTI Puji sokur mring Gusti, krana katresnanya Puji sokur mring ..

KPJ 38 PUJI MRING GUSTI

KPJ 38 PUJI MRING GUSTI Puji mring Gusti kanthi trusing ati Puji mring Gusti kang paring ..

KPJ 37 KAMULYAKNA, HÉ, JIWAKU

KPJ 37 KAMULYAKNA, HÉ, JIWAKU Kamulyakna, hé, jiwaku Mulyakna Gusti, Allah Juruslametku Kamulyanna, kamulyakna; mulyakna Gusti, hé ..

KPJ 35 AJA KUWATIR LAN AJA WEDI

KPJ 35 AJA KUWATIR LAN AJA WEDI Aka kuwatir lan aja wedi, awit néng Gusti tan kekurangan. Aja kuwatir lan aja wedi, tamtu ..

KPJ 34 ULUKNA PAMUJI

KPJ 34 ULUKNA PAMUJI (1) Ulukna pamuji kanthi trus ing ati, he titah, mring Gusti Allah kang setya lan mahamirah; wit sira rinoban berkah (2) Saosa panuwun kanthi masmur kidung hé sira, wong kang pracaya mring Allah sumbering berkah; wit sira sinung ..